CBRTP | The problem of power supply for station with industrial robot in an automated welding process
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21811
post-template-default,single,single-post,postid-21811,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

The problem of power supply for station with industrial robot in an automated welding process

CBRTP S.A. wraz partnerami naukowymi opublikowało artykuł poruszający tematykę zaburzeń elektromagnetycznych w środowisku zrobotyzowanym.
Wydawnictwo Springer: Electrical Engineering

Streszczenie

Autorzy niniejszej publikacji zaprezentowali stanowisko zrobotyzowanej technologii spawania. Dla wdrażanego rozwiązania wykonali analizę potencjalnych oddziaływań, które są odpowiedzialne za pogorszenie jakości dostarczanej energii elektrycznej oraz zaburzeń EMC. Przedstawili sposoby ograniczania niepożądanych oddziaływań. Zaproponowali rozwiązania eliminacji zaburzeń i zminimalizowania złej jakości zasilania wraz z doborem systemu zasilania gwarantowanego opartego o technologię UPS.

Link do streszczenia:
https://link.springer.com/article/10.1007/s00202-017-0591-6?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst