CBRTP | OGŁOSZENIE WYNIKÓW zapytania ofertowego nr 01/07/2016/POIR 1.1.1 z dnia 04 lipca 2016 r.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21183
post-template-default,single,single-post,postid-21183,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

OGŁOSZENIE WYNIKÓW zapytania ofertowego nr 01/07/2016/POIR 1.1.1 z dnia 04 lipca 2016 r.

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie inteligentny rozwoj CBRTP_main3 Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

 

                   

Na podstawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 01/07/2016/POIR 1.1.1 z dnia 04 lipca 2016 r. dotyczącego wyboru w zakresie zakupu odczynników chemicznych na potrzeby projektu badawczego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 

nr Umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1598/15-00

 

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii wytwarzania komponentu i pasty miedziowej wykorzystywanej w procesie produkcji kontaktów elektrycznych ogniw krzemowych”

 

Całkowita kwota Projektu: 2 176 969,38 PLN

Kwota dofinansowania: 1 179 629,23 PLN

Kwota wkładu własnego: 457 340,15 PLN

 

wyłoniono Wykonawcę zamówienia w zakresie zakupu odczynników chemicznych na potrzeby projektu badawczego.

 

Nazwa:

Bujno Chemicals dr. M. Synak

Adres:

Rakowiecka 36,

02-532 Warszawa

Data wpłynięcia oferty:

11.07.2016 r.