CBRTP | Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24 lutego 2017 r.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21473
post-template-default,single,single-post,postid-21473,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24 lutego 2017 r.

Na podstawie niemożliwych do usunięcia wad w postaci niewystarczającego wyspecyfikowania parametrów technicznych aparatury planowanej do nabycia oraz braku w procedurze formalnej publikacji pytań oferentów Zamawiający  unieważnia niniejsze postępowanie nr 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24.02.2017 w zakresie dostawy reaktora ALD do realizacji prac badawczych w ramach planowanego do dofinansowania Projektu pt. „Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji”.

Jednocześnie, Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania w zakresie przedmiotowego zamówienia.

 

 

Tytuł projektu: pt. „Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji”

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-5702/16

 

Nazwa Wykonawcy:

Picosun Oy

Adres:

Tietotie 3

012150 ESPOO

Finlandia