CBRTP | Opracowanie zespołu czujników do badania jakości prochu poliamidowego wykorzystanego w procesie wytwarzania przyrostowego techniką SLS i algorytmu kompensującego pracę drukarki 3D SLS
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
24414
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-24414,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania przeznaczonego do weryfikacji jakości materiału wejściowego używanego do druku 3D SLS (prochu PA12 – poliamidu-12), która umożliwi zastąpienie laboratoryjnej analizy off-line pomiarami co najmniej atline. Rezultat projektu przyczyni się do ograniczenia przestojów, zmniejszenia a docelowo wyeliminowania konieczności ręcznego pobierania próbek oraz zapewnienia zgodności detali wyjściowych z procesu druku 3D SLS ze specyfikacją przy każdym cyklu wytwarzania.

 

Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie 3D Bistro Sp. z o.o. (Lider projektu) i Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A (konsorcjant). Lider projektu specjalizuje się w produkcji druku 3D, a partner naukowy jest jednostką naukową specjalizującą się w badaniach z zakresu inżynierii materiałowej, chemii, fizyki oraz elektrotechniki, w tym automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu numer POIR.01.01.01-00-0791/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Tytuł: Opracowanie zespołu czujników do badania jakości prochu poliamidowego wykorzystanego w procesie wytwarzania przyrostowego techniką SLS i algorytmu kompensującego pracę drukarki 3D SLS

 

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:

  • 3D Bistro Sp. z o.o.
  • Centrum Badań i Rozwoju technologii dla Przemysłu S.A.

 

Okres realizacji: 01.12.2021 r. – 31.12.2023 r.

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 7 300 280,19

Kwota dofinansowania: 6 135 094,90

Wkład własny: 1 165 185,29 zł