CBRTP | Opracowanie technologii badań zjawisk transportu w półprzewodnikach metodą pomiarów efektu Halla
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
23189
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-23189,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Celem projektu jest opracowanie technologii badań zjawisk transportu nośników ładunku w półprzewodnikach metodą pomiarów efektu Halla. Rezultatem projektu będzie opracowana

i przetestowana w warunkach demonstracyjnych technologia pomiarów służąca do określenia parametrów koncentracji nośników.

W projekcie opracowana zostanie własna technologia pomiarowa do badań efektu Halla dedykowana potrzebom projektowym CBRTP S.A.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu numer POIR.02.03.02-12-0079/19-00 w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł: „Opracowanie technologii badań zjawisk transportu w półprzewodnikach metodą pomiarów efektu Halla”

 

Okres realizacji: 30.06.2020r. – 31.01.2021r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 492 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 340 000,00 zł

Wkład własny: 152 000,00 zł