CBRTP | Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21922
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-21922,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

 

ZROBOTYZOWANY SYSTEM MURARSKO-TYNKARSKI

Przedmiotem i celem projektu jest opracowanie w procesie badawczym Zrobotyzowanego Systemu Murarsko-Tynkarskiego (ZSMT), dla zastosowań w przemyśle budowlanym.

ZSMT będzie należał do grupy robotów murarskich i tynkarskich, nowej i innowacyjnej grupy produktowej w branży budowlanej, których zadaniem jest robotyzacja i automatyzacja czasochłonnych i cechowanych niewielką powtarzalnością, wymagających obecnie pracy ręcznej oraz uciążliwych, wewnętrznych i zewnętrznych prac budowlanych.

Projekt jako przedsięwzięcie inspirowane potrzebami jednej z głównych spółek działających w branży budowlanej działającej w niej od kilkudziesięciu lat oddaje zapotrzebowanie rynku oraz rokuje sukces gospodarczy wdrożenia technologii ZSMT. Implementacja narzędzi zrobotyzowanych w procesy prac budowlanych wygeneruje efekt w postaci skrócenia czasu wykonania określonych czynności oraz utrzymania jakości i powtarzalności prac, a także zagwarantuje przewagę konkurencyjną zarówno na rynku krajowym, jak międzynarodowym.

Zrobotyzowany system murarsko-tynkarski będzie innowacją produktową o charakterze przełomowym w skali światowej. Mając zatem na uwadze zakres merytoryczny przedsięwzięcia obejmujący zagadnienia z obszaru nowatorskich technologii w robotyce, automatyce, mechatronice, optymalizacji i organizacji procesów prac budowlanych, jego zgodność z tematyką agendy badawczej jest niezaprzeczalna.

Rezultatem projektu będzie technologia ZSMT, której rynkowe wdrożenie przyczyni się do uzyskania następujących efektów:

1. ekonomicznych:

a) podniesienie jakości wykonywanych robót murarskich i tynkarskich,

b) zwiększenie powtarzalności wykonanych robót murarskich i tynkarskich w różnych elementach budynku,

c) skrócenie terminów realizacji robót murarskich i tynkarskich,

d) generowanie oszczędności z uwagi na eliminację pracy ludzkiej i zwiększone tempo robót (redukcja 6 osobowej brygady tynkarskiej i murarskiej do 2 osobowej obsługi robota tak murarskiego jak i tynkarskiego, skrócenie czasu wykonania prac murarskich o 15% i tynkarskich o 10%),

2. społecznych:

a) poprawienie BHP na placu budowy dzięki eliminacji liczby pracowników fizycznych na rzecz kadr wysoko wykwalifikowanych,

b) podniesienie kwalifikacji i poziomu wiedzy kadry budowlanej (obsługa urządzeń zrobotyzowanych),

3. ochrony środowiska:

a) zmniejszenie ilości odpadów budowlanych,

b) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do tradycyjnego procesu murowania i tynkowania (dzięki mniejszej ilości traconego materiału).

 

POIR.04.01.02-00-0045/18  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” 

 

Tytuł: Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym

 

Członkowie konsorcjum naukowo przemysłowego :

  • Politechnika Świętokrzyska – Lider Konsorcjum
  • STRABAG Sp. z o.o. – Partner Przemysłowy
  • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu – Partner Naukowy i wykonawca obszaru robota tynkarskiego

 

Okres realizacji: 01.07.2017 – 28.09.2021r. / 30 miesięcy

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 9 996 850,86 zł

Badania przemysłowe: 8 466 796,83 zł

Prace rozwojowe: 1 530 054.03 zł

Kwota dofinansowania: 8 548 916,07 zł

Badania przemysłowe: 7 507 263.84 zł

Prace rozwojowe: 1 041652.23 zł

Wkład własny: 1 447 934,79 zł