CBRTP | Geologia i Geofizyka
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
20343
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-20343,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Geologia i Geofizyka

Współczesna działalność geologiczna i wydobywcza mierzy się z wyzwaniami ciągłego zwiększania wydobycia i eksploatacji nowych złóż. Jest to podyktowane stale rosnącym zapotrzebowaniem gospodarek światowych na surowce i paliwa kopalne. Aby sprostać obecnym oczekiwaniom rynku CBRTP S.A. widzi kluczową rolę rozwoju badań naukowych umożliwiających poprawę efektywności procesów rozpoznawania, poszukiwania i eksploatacji złóż. Na gruncie polskim wpływ na rozwój złóż ma skomplikowana jak na warunki europejskie krajowa struktura geologiczna utrudniająca eksploatację górniczą i proces poszukiwań. CBRTP S.A. dostrzegając spektrum wyzwań stojących przed firmami wydobywczymi rozwija wraz z nauką i przemysłem wyrafinowane narzędzia, techniki pomiarowe, analizy oraz metody przetwarzania i interpretacji danych geologicznych, geofizycznych oraz otworowych, niejednokrotnie wytwarzanych w ramach prac eksperymentalnych. Spółka współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi: Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz przemysłem: PGNiG, Orlen, Lotos, realizując jako podwykonawca i partner konsorcjum naukowo przemysłowego zadania badawcze z wybranych obszarów.

 

CBRTP S.A. dzięki posiadanemu zespołowi specjalistów oraz współpracy z wiodącymi instytutami i dostawcami technologii w skali krajowej i globalnej skutecznie realizuje działania służące udoskonalaniu stosowanych technik oraz metod akwizycji i interpretacji danych.

 

Głównym celem działań CBRTP S.A. w dziedzinie geofizyki i geotechniki jest wzrost efektywności badań geofizycznych, głównie sejsmicznych, realizowanych w prospekcji złóż węglowodorów, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz Europy, a także wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poszukiwawczych i naftowych na rynku poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego oraz rud.

 

Naukowo – badawczy i komercyjny zakres aktywności Spółki obejmuje:

  • prace analityczne i przetwarzanie danych sejsmicznych`
  • prace badawcze nad innowacyjnymi metodami akwizycji, przetwarzania oraz interpretacji danych
  • badania nad poprawą efektywności procesów akwizycji danych geofizycznych
  • badanie stery małych prędkości z wykorzystaniem sejsmiki wysokorozdzielczej
  • inżynierskie badania geofizyczne we współpracy z czołowymi jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie