CBRTP | Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21543
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-21543,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
Znalezione obrazy dla zapytania fundusz europejski program regionalny Podobny obraz Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

ELEKTRODA 3D DLA FOTOWOLTAIKI

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania elektrody powierzchniowej na ogniwach fotowoltaicznych przy wykorzystaniu autorskiego procesu zamiennej pracy w zintegrowanym zespole reaktorów. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji prac badawczych polegających na opracowaniu nowych warunków pracy reaktorów ALD i Hydrotermalnych (wspomaganych mikrofalowo) w jednym w zintegrowanym ciągu technologicznym, dla finalnego wytwarzania nanostruktur poprawiających parametry konwersji energii słonecznej na elektryczną w ogniwach PV.

 

Przedmiotem projektu będą prace badawcze obejmujące: (i) opracowanie technologii wzrostu nanosłupków ZnO na pełnowymiarowym ogniwie PV I, II i III generacji; (ii) przygotowanie środowiska laboratoryjnego i (iii) pokrycie domieszkowaną (eksperymentalnie dobieranymi związkami np. Mg) warstwą ZnO i górną warstwą kontaktową ZnO:Al oraz szafirowymi warstwami ochronnymi przy wykorzystaniu zintegrowanego zespołu reaktorów. W trakcie projektu zostanie opracowana metoda wytwarzania elektrody transparentnej o unikalnych funkcjach użytkowych (w tym Anty refleks, UV bloker, Emiter, elektroda transparentna), w ramach zintegrowanego ciągu technologicznego (ALD/Hydrotermal/ALD). Rezultatem projektu będzie technologia z obszaru fotowoltaiki, której efektem są innowacyjne ogniwa I, II i III generacji, zawierające strukturę 3D słupków ZnO i warstw ZnO:MgZnO:Al., ZnO:XX, zastępujące stosowanie energochłonnych  
i materiałochłonnych technik i technologii dyfuzji oraz metalizacji powierzchniowej ogniw PV.  

 

W wyniku projektu zostanie zastosowany nietoksyczny proces osadzania nanosłupków ZnO, którego technologia bazowa została opracowana i opatentowana przez Instytut Fizyki PAN oraz w formie licencji udostępniona CBRTP S.A. Produkt będzie stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych technologii wytwarzania ogniw, z bardzo dużym potencjałem ograniczania kosztów ich wytwarzania, dlatego też jego odbiorcami będą zarówno producenci modułów, jak i samych ogniw. 

 

Umowa nr RPMA.01.02.00-14-5702/16 w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Tytuł: Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji.

 

Beneficjenci:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu – Wyłączny wykonawca prac, Jedyny Beneficjent

 

 

Planowany okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2018 / 12 miesięcy 

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 4 992 010,97 zł 

Kwota dofinansowania: 3 641 921,62 zł 

Wkład własny: 1 951 771,87 zł