CBRTP | Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
20199
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-20199,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

BADANIA ZŁÓŻ

 

projekt2CBRTP jako członek konsorcjum realizuje projekt z obszaru geofizyki i geologii poszukiwawczej, którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności procesów poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż surowców mineralnych i węglowodorów (gaz ziemny i ropa naftowa) zarówno konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych (w tym zalegających w strukturach łupkowych). Rezultaty projektu będą miały pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i efektywność poszukiwań naftowych oraz surowcowych dając perspektywę zwiększenia ich krajowego wydobycia oraz eksploatacji.

 

CBRTP oraz partnerzy konsorcjum wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, w obszarze stałego zwiększania wydobycia złóż surowców i paliw kopalnych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów ich wykrywania, rozpoznawania i eksploatacji. Zarówno CBRTP, jak i pozostali partnerzy, podejmują wyzwanie rynkowe budowania rozwiązań poszukiwawczych dla skutecznego badania niezwykle skomplikowanych, jak na warunki europejskie polskich struktur geologicznych. Badania te stanowić będą rewolucję w podejściu do badania złóż, a zastosowanie nowych narzędzi oraz technik pomiarowych i analitycznych pozwoli zwiększyć udział zespołu w rynku poszukiwań naftowych dzięki poprawie jego konkurencyjności w aspektach technicznym, operacyjnym i finansowym.

 

Spółka współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi w tej dziedzinie: Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniką Warszawską oraz czołowymi przedstawicielami przemysłu naftowego w tym PGNiG, Orlen, Lotos i spółek poszukiwawczych tj. Geofizyką Toruń oraz Przedsiębiorstwem Badań Geofizycznych.

 

CBRTP jako kluczowy partner procesu wnioskowania zoptymalizowało model finansowo – biznesowy projektu, co zaowocowało bardzo wysoką oceną merytoryczną i decyzją o finansowaniu przedsięwzięcia o wartości przekraczającej 14 milionów złotych, oraz rekordową w grupie tematycznej “Geologia i Górnictwo” kwotą dofinansowania w wysokości niemalże 6 milionów złotych.

Umowa nr PBS3/B2/24/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu BADAŃ STOSOWANYCH W ŚCIEŻCE B

Członkowie konsorcjum naukowo przemysłowego :

  • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Lider konsorcjum
  • Politechnika Warszawska
  • Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o.
  • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A

Okres realizacji: 01.01.2015- 31.12.2017 / 36 miesięcy

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 14 670 178,00 zł

Kwota dofinansowania: 8 871 907,00 zł

Wkład własny: 5 798 271,00 zł

Podobny obraz Znalezione obrazy dla zapytania PBS NCBIR