CBRTP | Portfolio Categories dzialanosc
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
63
archive,tax-portfolio_category,term-dzialanosc,term-63,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Gwałtowny rozwój inżynierii materiałowej w ostatnich kilkunastu latach implikował rozwój narzędzi, maszyn i urządzeń w wielu dziedzinach. CBRTP S.A. dostrzega potrzebę rozwoju technologii i badań szczególnie w  przemyśle surowcowym i obszarach wysokich technologii oraz medycyny.

 

Inżynieria materiałowa jest wybitnie interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki, zawierającą w sobie elementy fizyki, chemii, biologii i matematyki. Ze względu na swoje unikalne cechy i innowacyjny charakter stanowi w strategii CBRTP S.A. kluczowy obszar aktywności badawczo – rozwojowej.

 

CBRTP S.A. ukierunkowało strategiczne działania Spółki na obszar inżynierii materiałowej, który jest komplementarny z pozostałymi działami badawczo – rozwojowymi funkcjonującymi w strukturach Centrum.  Aktywna współpraca z wiodącymi krajowymi ośrodkami naukowymi tj. Politechniką Warszawską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, umożliwia inicjowanie i realizację złożonych przedsięwzięć badawczych, badawczo – rozwojowych oraz wdrożeniowych. Działania CBRTP przekładają się na rzeczywisty transfer wyników do gospodarki. Skuteczność wdrożeń stanowi ogromny potencjał konkurencyjny dla Spółki i jej Partnerów.

ENERGETYKA I MECHANIKA PŁYNÓW

ENERGETYKA I MECHANIKA PŁYNÓW

 

Obecny przełom rozwoju technologii maszyn przepływowych, ze względu na swój perspektywiczny charakter uzasadnia wzmożoną aktywność badawczą w tym zakresie. Umożliwia ona bowiem znaczącą poprawę efektywności przemysłu i procesów produkcji. CBRTP S.A. dostrzega strategiczny charakter badań fizycznych nad mechaniką płynów, jako dziedziną techniki i inżynierii obejmującą większość procesów przemysłowych.

 

Z tego względu obszar działań związany z ruchem cieczy i gazów jest jednym z kluczowych kierunków aktywności rozwojowej Spółki. Obszary zainteresowań CBRTP S.A. w zakresie mechaniki płynów obejmują szczególnie dwa segmenty: energetykę zawodową oraz ciepłownictwo, w tym mikro instalacje (mikro i nanoprzepływy).

 

Tematy działań podejmowane przez CBRTP S.A. wraz z krajowymi ośrodkami badawczymi oraz przemysłem w długiej perspektywie są ukierunkowane na znaczący efekt gospodarczy. Wymaga to zmiany podejścia do procesów budowania zasobów kadrowych dedykowanych zadaniom badawczych i wdrożeniowym, gdzie CBRTP S.A. widzi swoja rolę nowoczesnego integratora i katalizatora badań.

Elektrotechnika

Elektrotechnika

 

Elektrotechnika jest obecnie w procesie rozwoju systemów inteligentnych oraz technik i technologii gospodarowania energią, ze względu na rosnący deficyt zasobów. Niska efektywność procesów wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej generuje potrzebę konstruowania rozwiązań gwarantujących efektywne gospodarowanie energią z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi IT. W praktyce oznacza to konieczność zastosowania odmiennego od dotychczasowego podejścia do problemów wyzwań stojących przed odbiorcami energii oraz dystrybutorami. Koniecznością jest wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych i tworzenie rozwiązań poprawiających efektywność źródeł zarówno konwencjonalnych jak i odnawialnych.  Nowe spojrzenie wymaga zwrócenia uwagi na jakość dostarczanej energii oraz integrację źródeł rozproszonych.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku CBRTP S.A. pracuje nad rozwiązaniami dla efektywnej dystrybucji energii. Firma zbudowała zespół o różnorodnych kompetencjach oraz nawiązała współpracę z wiodącymi krajowymi ośrodkami naukowymi, zapewniając interdyscyplinarność procesów badawczych i wdrożeniowych, a tym samym zwiększony potencjał gospodarczego wykorzystania ich wyników.

 

Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo – badawczej jak i komercyjnej obejmuje badania jakości dostaw energii elektrycznej oraz racjonalizacji jej przetwarzania i użytkowania. CBRTP S.A. bada narzędzia analizy, przetwarzania, modelowania a także projektuje systemy wytwarzania i konsumpcji energii. Kluczowe obszary działalności Spółki w ramach obszaru elektrotechniki koncentrują się na pracach nad opracowaniem i wdrożeniem rozwiązań technicznych oraz technologicznych, umożliwiających wysokosprawną produkcję energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł mieszanych pracujących w modelu hybrydowym oraz kogeneracyjnym.