CBRTP | Polityki
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
23129
page-template-default,page,page-id-23129,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych w Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników strony i/lub Kontrahentów drogą elektroniczną jest Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, NIP 5252575062, REGON 146961367, KRS 0000486167 (dalej Administrator lub CBRTP). W/w dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi, przekazania wyjaśnień lub nawiązania i/lub realizacji współpracy w zakresie niezbędnym do realizacji przez Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. ww. celów na wszystkich etapach (w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, realizacji umów, wystawiania i/lub płatności za faktury oraz dochodzenia roszczeń). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z partnerami biznesowymi, komunikacji z Użytkownikami strony oraz nawiązanie i realizacja współpracy.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy CBRTP, kontrahenci oraz partnerzy biznesowi, technologiczni lub logistyczni (w szczególności firmy kurierskie), a także podmioty powiązane z CBRTP i uprawnione organy administracji państwowej.

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnień lub trwania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W zakresie, w jakim udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres korespondencyjny CBRTP lub na następujący adres e-mail: office@cbrtp.pl.

Podanie przez Państwa danych osobowych każdorazowo może stanowić wymóg ustawowy, warunek wynikający z zawartej umowy lub być warunkiem zawarcia takiej umowy. Niepodanie danych osobowych, w przypadkach gdy będzie to konieczne może spowodować niemożność realizacji określonych obowiązków lub celów.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kierować na adres e-mail: office@cbrtp.pl.

CBRTP nie odpowiada za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki ze strony CBRTP.