CBRTP | Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21498
post-template-default,single,single-post,postid-21498,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego

Celem projektu jest opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego o unikalnej architekturze wykorzystującej struktury ZnO. Architektura ogniwa gwarantująca co najmniej 20% sprawność pozwoli jednocześnie obniżyć koszt produkcji o blisko 30%.

Prace B+R będą bazowały na koncepcji opracowanej w IF PAN, objętej ochroną patentową. Jej innowacyjnością jest unikalna architektura ogniw pozwalająca z jednej strony na poprawę parametrów fizyko-chemicznych ogniw PV.

 

Prace badawcze obejmą w pierwszej kolejności badanie wieloskładnikowych warstw półprzewodnikowych, badania wpływu gęstości i wymiarów nanosłupków na wydajność ogniwa, opracowania eksperymentalnych prototypów masek do selektywnego osadzania warstw, analizy i modelowania oraz eksperymentalnego doboru parametrów pracy środowiska, w drugiej kolejności wytworzenie dedykowanego środowiska laboratoryjnego, prototypowanie oraz testowanie w symulowanych warunkach operacyjnych. W ramach prac rozwojowych przewidziano optymalizację prototypów, ich testowanie w warunkach rzeczywistych oraz weryfikację kompatybilności z parkami maszynowymi do wytwarzania modułów PV.

 

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1022/16

Przyznane dofinansowanie: 3 856 336,86 zł

Data rozpoczęcia projektu: 01.04.2017r.

Data zakończenia projektu: 30.09.2019r.

Lider Konsorcjum : CBRTP S.A.