CBRTP | Opis regulacji jakościowej z uwzględnieniem wskaźników SAIDI, SAIFI, CRP oraz CPD dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21146
post-template-default,single,single-post,postid-21146,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Opis regulacji jakościowej z uwzględnieniem wskaźników SAIDI, SAIFI, CRP oraz CPD dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Rok 2015 był ostatnim, w którym funkcjonował dotychczasowy model regulacji pięciu największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Od dnia 1 stycznia 2016 r. na zasadzie porozumienia między Urzędem Regulacji Energetyki (URE), a OSD został wprowadzony nowy model uwzględniający m.in. aktualizację podejścia do wyznaczania średnioważonego kosztu kapitału, ponowną ocenę efektywności przedsiębiorstw w zakresie kosztów operacyjnych oraz wolumenu różnicy bilansowej, a także jako nowość elementy regulacji jakościowej.

Opracowanie przedstawia opis regulacji jakościowej z uwzględnieniem wskaźników SAIDI, SAIFI, CRP oraz CPD dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zawartej w nowym modelu regulacji obowiązującym na lata 2016 – 2020. Zmiany będą miały wpływ na wartość zwrotu z przychodu regulowanego przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. Konsekwencją niespełnienia warunków i wskaźników zgodnie z ideą nowego systemu będzie obniżenie wartości zwrotu kapitału.

CBRTP_Opis regulacji