CBRTP | OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1003946 z dnia 25.07.2016 r.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21244
post-template-default,single,single-post,postid-21244,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1003946 z dnia 25.07.2016 r.

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie inteligentny rozwoj        Znalezione obrazy dla zapytania ncbir           Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

 

Na podstawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr  1003946 z dnia 25 lipca 2016 r. dotyczącego wyboru w zakresie zakupu odczynników chemicznych na potrzeby projektu badawczego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

nr Umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1598/15-00

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii wytwarzania komponentu i pasty miedziowej wykorzystywanej w procesie produkcji kontaktów elektrycznych ogniw krzemowych”

Całkowita kwota Projektu: 2 176 969,38 PLN

Kwota dofinansowania: 1 179 629,23 PLN

Kwota wkładu własnego: 457 340,15 PLN

 

wyłoniono Wykonawcę zamówienia w zakresie zakupu wysokotemperaturowego nośnika próbek do urządzenia wielokomorowego ze spektrofotometrem XPS (Analizator Gammadata Scienta).

 

Nazwa:

PREVAC Sp. z o.o.

 

Adres:

Raciborska 61

44-362 Rogów

 

Data wpłynięcia oferty:

26.07.2016 r.

 

Cena:

Netto: 7 520 PLN,

Brutto: 9 249,60 PLN