CBRTP | OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/04/2017 z dnia 28.04.2017
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21780
post-template-default,single,single-post,postid-21780,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/04/2017 z dnia 28.04.2017

Znalezione obrazy dla zapytania fundusz europejski program regionalny        Podobny obraz       Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

Na podstawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 01/04/2017 z dnia 28.04.2017 r.

 

w ramach Projektu nr RPMA.01.02.00-14-5702/16 pt. „Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II, III generacji” planowanego do dofinansowania w ramach osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

 

wyłoniono Wykonawcę zamówienia w zakresie dostawy reaktora ALD.

 

Nazwa:

Beneq Oy

 

Adres:

Olarinluoma 9

FI-02200 Espoo

Finland

 

Cena:

Wartość netto: 1 956 000 PLN,

Wartość brutto: 2 406 495 zł PLN