CBRTP | Effects of anodizing conditions and annealing temperature on the morphology and crystalline structure of anodic oxide layers grown on iron
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21982
post-template-default,single,single-post,postid-21982,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Effects of anodizing conditions and annealing temperature on the morphology and crystalline structure of anodic oxide layers grown on iron

Szanowny Pan Robert Socha – jeden z pracowników CBRTP S.A., w ubiegłym roku był jedną z osób biorących udział w tworzeniu publikacji na temat wpływu warunków anodowania i temperatury hybrydyzacji na morfologię i strukturę krystaliczną warstw tlenku anodowego wyhodowanych na żelazie.

 

  • Pawlik A.; Hnida K.; Socha R.; Wiercigroch E.; Małek K.; Sulka G.: Effects of anodizing conditions and annealing temperature on the morphology and crystalline structure of anodic oxide layers grown on iron, Applied Surface Science, 2017, 426, 1084-1093, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.07.156

 

 

 

Streszczenie:

 

Najważniejsze elementy publikacji:

• Przeprowadzone anodowanie Fe w roztworze na bazie glikolu etylenowego, zawierającego jony fluorkowe i wodę.

• Zbadanie wpływu temperatury anodowania na morfologię nanoporowatych warstw anodowych na żelazie.

• Badano wpływ szybkości mieszania elektrolitu i pola magnetycznego na strukturę warstw nanoporowatych na żelazie.

• Przejście fazowe w warstwie anodowej analizowano za pomocą widm XRD, XPS i Ramana.