CBRTP | Controlled synthesis of nanoporous tin oxide layers with various pore diameters and their photoelectrochemical properties
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21977
post-template-default,single,single-post,postid-21977,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Controlled synthesis of nanoporous tin oxide layers with various pore diameters and their photoelectrochemical properties

W roku 2017 jeden z pracowników CBRTP S.A. brał udział w tworzeniu publikacji na temat kontrolowanej syntezy nano-porowatych warstw tlenku cyny o różnych średnicach porów i ich właściwościach fotoelektrochemicznych.

 

  • Zaraska L.; Gawlak K.; Gargul M.; Chlebda D.; Socha R.; Sulka G.; Controlled synthesis of nanoporous tin oxide layers with various pore diameters and their photoelectrochemical properties; Electrochimica Acta, 2017, 254, 238-245; https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.09.113

 

 

Streszczenie:

 

Tematem publikacji są porowate anodowe folie tlenku cyny o różnych średnicach porów zsyntetyzowanych przez jednoetapowe anodowanie folii Sn w 1 M NaOH, a następnie przez 2 godziny wyżarzane w 200 ° C. Gdy potencjał 2 V był stosowany podczas anodowania, otrzymano warstwy tlenków z ultramałymi nanokanałami o średnicy nieco powyżej 10 nm, a średnia odległość między sąsiednimi porami wynosiła ~ 20 nm. Jednakże zastosowanie potencjału 4 V spowodowało tworzenie się filmów anodowych o znacznie szerszych kanałach (o średnicy ~ 40 nm) i większych odstępach między porami (~55 nm). Skład utworzonych próbek zbadano za pomocą pomiarów XRD i XPS.