CBRTP | Characterization of Desulfovibrio desulfuricans biofilm on high-alloyed stainless steel: XPS and electrochemical studies
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21979
post-template-default,single,single-post,postid-21979,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Characterization of Desulfovibrio desulfuricans biofilm on high-alloyed stainless steel: XPS and electrochemical studies

W związku z prowadzonymi badaniami jednego z pracowników CBRTP S.A. opublikowano publikacje na temat badań elektrochemicznych oraz XPS na stali wysokostopowej.

 

  • Dec W.; Mosiałek M.; Socha R.; Jaworska-Kik M.; Simka W.; Michalska J.: Characterization of Desulfovibrio desulfuricans biofilm on high-alloyed stainless steel: XPS and electrochemical studies, Materials Chemistry and Physics, 2017, 195, 28-39, https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2017.04.011

 

 

Streszczenie:

 

Najważniejsze tematy poruszane przez powyższą publikację:

• Stale wysokostopowe są szybko skolonizowane przez bakterie redukujące siarczany.

• Większa zawartość Ni stymuluje bardziej intensywny wzrost biofilmu.

• Pozakomórkowe substancje polimerowe nierozerwalnie wiążą się ze stalami wysokostopowymi.

• Bakterie redukujące siarczany powodują nieodwracalne zasiarczenie pasywnych filmów.