CBRTP | CBRTP S.A. na Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2015
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
20565
post-template-default,single,single-post,postid-20565,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

CBRTP S.A. na Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2015

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. było partnerem Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2015, które odbyło się 9 lutego w Warszawie. Wiceprezes CBRTP S.A. Grzegorz Putynkowski reprezentował firmę w sesji „Innowacje i rozwój – szansa na przełom w polskiej gospodarce”. Uczestnicy dyskusji z wiodących instytucji i firm promujących innowacje debatowali nad wyzwaniami stojącymi przed komercjalizacją prac badawczo-rozwojowych i przyszłością gospodarki opartej na wiedzy. Wiceprezes CBRTP S.A. wskazał kierunek, w którym podążać powinny relacje nauki i biznesu: „Aby współpraca jednostek naukowych z przedsiębiorstwami mogła być skuteczna, ważne jest zbudowanie optymalnego modelu współpracy tych partnerów, mających różne cele i wyznających odmienną kulturę organizacyjną”, podkreślając jednocześnie że „Projekty badawczo-rozwojowe realizowane są w ostatecznym rozrachunku dla zysku. Ale uczestniczą w nich jednostki o zupełnie odmiennych kulturach organizacyjnych, o innych celach statutowych. Aby takie połączenie mogło być skuteczne, należy w pierwszej fazie zbudować optymalny model współpracy”. W swojej wypowiedzi zwrócił także uwagę, że CBRTP S.A. opracowało w ubiegłym roku pionierski model współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, a biznesem. „W 2014 roku Centrum wprowadziło eksperymentalnie model współpracy biznesowej z jednostkami naukowymi w oparciu o umowę konsorcjalną z elementami umowy licencyjnej, co w zaskakujący sposób pobudziło aktywność partnerów naukowych w procesie optymalizacji koncepcji merytorycznej otwierając przy tym wiele możliwości biznesowego wykorzystania wyników badań” – ujawnił na konferencji Grzegorz Putynkowski.

2015.02.09 WARSZAWA FORUM ZMIENIAMY POLSKI PRZEMYSL  ZPP 2015 SESJA INNOWACJE I ROZWOJ - SZANSA NA PRZELOM W POLSKIEJ GOSPODARCE. NZ.:   GRZEGORZ PUTYNOWSKI 2015.02.09 WARSZAWA FORUM ZMIENIAMY POLSKI PRZEMYSL  ZPP 2015 SESJA INNOWACJE I ROZWOJ - SZANSA NA PRZELOM W POLSKIEJ GOSPODARCE. NZ.:

zdjęcia : WNP.pl