CBRTP | Projekty
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
78
archive,category,category-projekty,category-78,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego

Celem projektu jest opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego o unikalnej architekturze wykorzystującej struktury ZnO. Architektura ogniwa gwarantująca co najmniej 20% sprawność pozwoli jednocześnie obniżyć koszt produkcji o blisko 30%.

Prace B+R będą bazowały na koncepcji opracowanej w IF PAN, objętej ochroną patentową. Jej innowacyjnością jest unikalna architektura ogniw pozwalająca z jednej strony na poprawę parametrów fizyko-chemicznych ogniw PV.

 

Prace badawcze obejmą w pierwszej kolejności badanie wieloskładnikowych warstw półprzewodnikowych, badania wpływu gęstości i wymiarów nanosłupków na wydajność ogniwa, opracowania eksperymentalnych prototypów masek do selektywnego osadzania warstw, analizy i modelowania oraz eksperymentalnego doboru parametrów pracy środowiska, w drugiej kolejności wytworzenie dedykowanego środowiska laboratoryjnego, prototypowanie oraz testowanie w symulowanych warunkach operacyjnych. W ramach prac rozwojowych przewidziano optymalizację prototypów, ich testowanie w warunkach rzeczywistych oraz weryfikację kompatybilności z parkami maszynowymi do wytwarzania modułów PV.

 

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1022/16

Przyznane dofinansowanie: 3 856 336,86 zł

Data rozpoczęcia projektu: 01.04.2017r.

Data zakończenia projektu: 30.09.2019r.

Lider Konsorcjum : CBRTP S.A.

Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania elektrody powierzchniowej na ogniwach fotowoltaicznych przy wykorzystaniu autorskiego procesu zamiennej pracy w zintegrowanym zespole reaktorów. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji prac badawczych polegających na opracowaniu nowych warunków pracy reaktorów ALD i Hydrotermalnych (wspomaganych mikrofalowo) w jednym w zintegrowanym ciągu technologicznym, dla finalnego wytwarzania nanostruktur poprawiających parametry konwersji energii słonecznej na elektryczną w ogniwach PV.

 

Rezultatem projektu będzie technologia z obszaru fotowoltaiki, której efektem są innowacyjne ogniwa I, II i III generacji, zawierające strukturę 3D słupków ZnO i warstw ZnO:Mg, ZnO:Al., ZnO:XX, zastępująca stosowanie energochłonnych i materiałochłonnych technik i technologii dyfuzji oraz metalizacji powierzchniowej ogniw PV. W wyniku projektu zostanie zastosowany nietoksyczny proces osadzania nanosłupków ZnO, którego technologia bazowa została opracowana i opatentowana przez Instytut Fizyki PAN oraz w formie licencji udostępniona CBRTP S.A. Produkt będzie stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych technologii wytwarzania ogniw, z bardzo dużym potencjałem ograniczania kosztów ich wytwarzania, dlatego też jego odbiorcami będą zarówno producenci modułów, jak i samych ogniw.

 

Numer wniosku: RPMA.01.02.00-14-5702/16

Data rozpoczęcia projektu: 01.07.2016

Data zakończenia projektu: 30.06.2018

Wartość projektu ogółem: 5 593 693,49 zł

Koszty kwalifikowalne: 4 992 010,97 zł

Przyznane dofinansowanie: 3 641 921,62 zł

Lider Konsorcjum: CBRTP S.A.