CBRTP | Kacper Putynkowski
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
10
archive,paged,author,author-kacper,author-10,paged-3,author-paged-3,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Application of ultrasonic distance sensors for measuring height as a tool in unmanned aerial vehicles with a stabilized position in the vertical plane

W roku 2016 jeden z członków CBRTP S.A. opublikował artykuł w kolaboracji z członkiem Akademii Morskiej w Szczecinie na temat zastosowania ultradźwiękowych czujników odległości do pomiaru wysokości narzędzia w bezzałogowych statkach powietrznych o ustabilizowanej pozycji w płaszczyźnie pionowej.

 

  • Bilewski M.; Putynkowski G.: Application of ultrasonic distance sensors for measuring height as a tool in unmanned aerial vehicles with a stabilized position in the vertical plane, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2016, 46, 017-021, https://doi.org/10.17402/112

 

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono przegląd czujników ultradźwiękowych. Uwagę skupia się na możliwości wykorzystania takich czujników do utrzymywania bezzałogowego statku powietrznego na stałej wysokości nad powierzchnią. Takie zadanie wymaga przefiltrowanych i niefiltrowanych sygnałów, tak aby poziom gruntu można było odróżnić, nawet gdy występują przeszkody.

Novel technology for production of copper components and paste used in the production process of electrical contacts of silicon cells

Podczas 26th international conference on Metallurgy and Materials: May 24–26 2016, Brno, Czech Republic zespół CBRTP S.A. brał udział w tworzeniu międzynarodowej publikacji na temat nowatorskiej technologii produkcji komponentów i pasty z miedzi wykorzystywanych w procesie produkcji styków elektrycznych komórek krzemowych.

 

 

Jest to publikacja międzynarodowa uwzględniona w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection.

 

 

  • Putynkowski G; Woźny K. et al.: Novel technology for production of copper components and paste used in the production process of electrical contacts of silicon cells w: Metal 2017. 26th international conference on Metallurgy and Materials: May 24–26 2016, Brno, Czech Republic, ISBN: 978-80-87294-79-6, 2017.

Optimization of the process of deposition of thin anti-reflective coatings based on a library_database of the control system in LabVIEW

Podczas 25. Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials zespół CBRTP S.A. uczestniczył w tworzeniu międzynarodowej publikacji na temat optymalizacji procesu osadzania cienkich powłok antyrefleksyjnych w oparciu o bibliotekową bazę danych w systemie sterowania LabVIEW.

 

Jest to publikacja międzynarodowa uwzględniona w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection.

 

  • Putynkowski G; Woźny K.; Hanzelka Z. et al.: Optimization of the process of deposition of thin anti-reflective coatings based on a library_database of the control system in LabVIEW w: Metal 2016. 25th anniversary international conference on Metallurgy and Materials: May 25–27 2016, Brno, Czech Republic, ISBN: 978-80-87294-67-3, 2016, s. 1181-1186.

An innovative time-saving method of turning for vessels conducting seismic surveys

CBRTP S.A. opublikowało artykuł o innowacyjnej metodzie obracania podczas badań sejsmicznych.

 

  • Walus A.; Gucma L.; Putynkowski G.: An innovative time-saving method of turning for vessels conducting seismic surveys, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2016, 45, 207-211, https://doi.org/10.17402/108

 

 

Streszczenie:

W artykule przedstawiono metodę skręcania, oszczędzającą czas i energię podczas wykonywania badań sejsmicznych i przykłady jego zastosowania. Wprowadzona metoda toczenia oparta jest na wykorzystaniu prądów oceanicznych / strumieni pływowych jako czynnika wspierającego.