CBRTP | cbrtp cbrtp
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
6
archive,author,author-cbrtp,author-6,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

PROGRAMY ZARZĄDZANIA POPYTEM ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W artykule przedstawiono aktualne zmiany zachodzące na polskim rynku elektroenergetycznym. Obecnie
coraz częściej daje się zauważyć wzrost znaczenia konsumentów w bilansowaniu zapotrzebowania na energię. Zarządzanie
popytem (ang. Demand Side Management DSM) jest stałym elementem zarządzania przedsiębiorstwem i jest to mechanizm
znany od lat. W ostatnim czasie nabiera znaczenia nowy termin Demand Side Response (DSR) oznaczający reakcje strony
popytowej na sygnały płynące z rynku stymulowane przez operatora systemu przesyłowego. Mechanizmy DSR wymagają
od podmiotów dobrowolnie uczestniczących w systemie ograniczenia mocy urządzeń odbiorczych na polecenie operatora.
Przedsiębiorstwa uczestniczące w systemie otrzymują za to wynagrodzenie. W artykule przybliżono korzyści wynikające
z zarządzania popytem, przykładowe programy DSR oraz zmiany na rynku energii spowodowane wdrażaniem DSR.

 

autorzy: Tadeusz Olkuski, Edmund Ciesielka, Adam Szurlej

 

źródło: Nr 2(117) – 2015 Rynek Energii

 

pełna wersja artykułu : 01 – Olkuski_zespol_marzec

CBRTP uczestnikiem Grupy Roboczej ds. krajowych inteligentnych specjalizacji w Ministerstwie Gospodarki

Decyzją Komitetu Sterującego w Ministerstwie Gospodarki Wiceprezes Zarządu Spółki Grzegorz Putynkowski  został  wybrany do prac w ramach

Grupy Roboczej (GR 10 ds. SUR) dziesiątej specjalizacji Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów.

 

Grupy Robocze jako gremia o charakterze opiniotwórczym z założenia wspierać będą procesy zmian i uzupełnień Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS), również w zakresie identyfikacji czynników determinujących rozwój danej specjalizacji i monitorowania postępów dla wykonania jej celów.

 

mingosp-300x157

Dodatkowe informacje o KIS : http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Krajowe+inteligentne+specjalizacje

 

CBRTP S.A. na Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2015

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. było partnerem Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2015, które odbyło się 9 lutego w Warszawie. Wiceprezes CBRTP S.A. Grzegorz Putynkowski reprezentował firmę w sesji „Innowacje i rozwój – szansa na przełom w polskiej gospodarce”. Uczestnicy dyskusji z wiodących instytucji i firm promujących innowacje debatowali nad wyzwaniami stojącymi przed komercjalizacją prac badawczo-rozwojowych i przyszłością gospodarki opartej na wiedzy. Wiceprezes CBRTP S.A. wskazał kierunek, w którym podążać powinny relacje nauki i biznesu: „Aby współpraca jednostek naukowych z przedsiębiorstwami mogła być skuteczna, ważne jest zbudowanie optymalnego modelu współpracy tych partnerów, mających różne cele i wyznających odmienną kulturę organizacyjną”, podkreślając jednocześnie że „Projekty badawczo-rozwojowe realizowane są w ostatecznym rozrachunku dla zysku. Ale uczestniczą w nich jednostki o zupełnie odmiennych kulturach organizacyjnych, o innych celach statutowych. Aby takie połączenie mogło być skuteczne, należy w pierwszej fazie zbudować optymalny model współpracy”. W swojej wypowiedzi zwrócił także uwagę, że CBRTP S.A. opracowało w ubiegłym roku pionierski model współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, a biznesem. „W 2014 roku Centrum wprowadziło eksperymentalnie model współpracy biznesowej z jednostkami naukowymi w oparciu o umowę konsorcjalną z elementami umowy licencyjnej, co w zaskakujący sposób pobudziło aktywność partnerów naukowych w procesie optymalizacji koncepcji merytorycznej otwierając przy tym wiele możliwości biznesowego wykorzystania wyników badań” – ujawnił na konferencji Grzegorz Putynkowski.

2015.02.09 WARSZAWA FORUM ZMIENIAMY POLSKI PRZEMYSL  ZPP 2015 SESJA INNOWACJE I ROZWOJ - SZANSA NA PRZELOM W POLSKIEJ GOSPODARCE. NZ.:   GRZEGORZ PUTYNOWSKI 2015.02.09 WARSZAWA FORUM ZMIENIAMY POLSKI PRZEMYSL  ZPP 2015 SESJA INNOWACJE I ROZWOJ - SZANSA NA PRZELOM W POLSKIEJ GOSPODARCE. NZ.:

zdjęcia : WNP.pl

Decyzja o finansowaniu projektu w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych

Konsorcjum w składzie Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Lider Konsorcjum, Politechnika Warszawska, Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. oraz Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., uzyskało dofinansowanie realizacji projektu naukowo – badawczego pn. “Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych

Program Badań Stosowanych III edycja – lista rankingowa

Projekt pn. “Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych”, w którym CBRTP S.A. jest członkiem konsorcjum naukowo – przemysłowego, znalazł się na liście przedsięwzięć naukowo – badawczych rekomendowanych do dofinansowania.