CBRTP | Zarząd
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
20138
page-template-default,page,page-id-20138,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zarząd CBRTP

Marek Racięski

Marek Racięski

Prezes Zarządu

Współzałożyciel CBRTP, odpowiada za współpracę z partnerami biznesowymi. Łączy szeroką wiedzę ekspercką z zakresu IT i Odnawialnych Źródeł Energii oraz unikalne kompetencje w zarządzaniu procesem ekspansji międzynarodowej. Specjalizuje się również w zarządzaniu operacyjnym i sprzedażą. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w koncernach międzynarodowych. Marek Racięski pracował m.in. na stanowiskach Partner i Senior Advisor dla JP Mergers & Finance – jednej z czołowych niemieckich firm z segmentu fuzji i przejęć, doradztwa technologicznego i finansowego. Był wiceprezesem Capgemini Polska – lidera w obszarze konsultingu, technologii, outsourcingu. Jako wiceprezes ComArch S.A. był odpowiedzialny za rozwój strategii sprzedaży. Były członek zarządu w Danfoss Polska czy Digital Equipment Polska. W 1993 r. współtworzył polski oddział Compaq Computer, skutecznie kierując ekspansją firmy na rynkach Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii. Ukończył we Francji prestiżowy Advanced Management Programme, INSEAD.
Marek Racięski o CBRTP: „Naszą misją jest wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, lepsze wykorzystanie nakładów sektora prywatnego na badania i rozwój, oraz poprawa efektywności gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na B+R”.

Grzegorz Putynkowski

Grzegorz Putynkowski

Wiceprezes Zarządu

Współzałożyciel CBRTP, odpowiada za budowanie relacji z partnerami naukowymi oraz koordynację procesów badawczych i wdrożeniowych. Wiedzę i doświadczenie przy realizacji  złożonych oraz wymagających projektów zdobywał pracując na rzecz urzędów administracji centralnej oraz wiodących krajowych ośrodków naukowych. Był między innymi autorem założeń wdrożenia systemu centralnej ewidencji i satelitarnego monitorowania statków rybackich, autorem założeń oraz wniosku o dofinansowywanie projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, koordynatorem i współtwórcą przedsięwzięć naukowo-badawczych w strukturach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademii Morskiej w Szczecinie, Politechniki Warszawskiej oraz współautorem założeń dla programu polskiego gazu łupkowego BlueGas. Jest współautorem wielu zgłoszeń patentowych. Realizował liczne projekty w ramach Programów Przedakcesyjnych Phare, Sapard, Ispa, Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz innych programów krajowych. W przedsięwzięciach naukowo-badawczych realizowanych w ramach Programów INNOTECH, INITECH, PBS, Działanie 1.4 POIG, Działanie 1.3.1 oraz 1.1.2 POIG, oprócz udziału w zadaniach badawczych, projektował oraz prowadził optymalizację modeli kooperacji ośrodków naukowych z przemysłem.
Grzegorz Putynkowski o CBRTP: „Gdy analizowałem rynek innowacji w Polsce, dostrzegłem lukę we współpracy nauki i przemysłu. CBRTP ma ambicję odpowiadać na potrzeby technologiczne, prawne czy operacyjne dobrze funkcjonującego partnerstwa naukowo-gospodarczego. Jesteśmy platformą porozumienia, która jednocześnie sama generuje merytoryczny wkład w projektowane i realizowane przedsięwzięcia”.