Notice: Funkcja wpdb::prepare została wywołana nieprawidłowo. Wysłano inną liczbę argumentów (3) niż liczba elementów zastępowalnych (2). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 4.8.3.) in /wp-includes/functions.php on line 4161
CBRTP | Zarząd
CBRTP | Zarząd
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
20138
page-template-default,page,page-id-20138,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zarząd CBRTP


Grzegorz Putynkowski

 

Prezes Zarządu

Współzałożyciel CBRTP, odpowiada za budowanie relacji z partnerami naukowymi oraz koordynację procesów badawczych i wdrożeniowych. Wiedzę i doświadczenie przy realizacji  złożonych oraz wymagających projektów zdobywał pracując na rzecz urzędów administracji centralnej oraz wiodących krajowych ośrodków naukowych. Był między innymi autorem założeń wdrożenia systemu centralnej ewidencji i satelitarnego monitorowania statków rybackich, autorem założeń oraz wniosku o dofinansowywanie projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, koordynatorem i współtwórcą przedsięwzięć naukowo-badawczych w strukturach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademii Morskiej w Szczecinie, Politechniki Warszawskiej oraz współautorem założeń dla programu polskiego gazu łupkowego BlueGas. Jest współautorem wielu zgłoszeń patentowych. Realizował liczne projekty w ramach Programów Przedakcesyjnych Phare, Sapard, Ispa, Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz innych programów krajowych. W przedsięwzięciach naukowo-badawczych realizowanych w ramach Programów INNOTECH, INITECH, PBS, Działanie 1.4 POIG, Działanie 1.3.1 oraz 1.1.2 POIG, oprócz udziału w zadaniach badawczych, projektował oraz prowadził optymalizację modeli kooperacji ośrodków naukowych z przemysłem.
Grzegorz Putynkowski o CBRTP: „Gdy analizowałem rynek innowacji w Polsce, dostrzegłem lukę we współpracy nauki i przemysłu. CBRTP ma ambicję odpowiadać na potrzeby technologiczne, prawne czy operacyjne dobrze funkcjonującego partnerstwa naukowo-gospodarczego. Jesteśmy platformą porozumienia, która jednocześnie sama generuje merytoryczny wkład w projektowane i realizowane przedsięwzięcia”.